Información sobre servicios y procedimientos

Informació sobre serveis i procediments Informació sobre serveis i procediments

 1. Catàleg general dels serveis que presta l'Ajuntament, així com el procediment per a presentar queixes sobre el funcionament d'aquests

  En el següent enllaç  pot obtindre informació sobre tots els tramites que presta l'Ajuntament d'Onda


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 2. Seus dels serveis i equipaments de l'entitat, adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços en les seues pàgines web corporatives i adreces de correu electrònic o canals de prestació dels serveis

  Pot consultar la informació en el següent enlace


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 3. Cartes de Serveis i altres documents de compromisos de nivells de qualitat estandarditzats amb la ciutadania, així com els documents que reflectisquen el seu grau de compliment a través d'indicadors de mesura i valoració
 4. Catàleg dels procediments administratius de competència municipal, amb indicació de l'objecte, formes d'iniciació, documentació a aportar, tràmits, normativa aplicable, terminis de resolució i sentit del silenci administratiu, així com, si és el cas, les instàncies i formularis que tinguen associats, especificant els que són realitzables via electrònica

  En el següent enllaç pot obtindre informació sobre tots els tramites que presta l'Ajuntament d'Onda 


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 5. Pla anual normatiu i informe d'avaluació normativa

  Any 2020

  Any 2019

   

   


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 6. Memories

  Policia

  Secretaria


  Fecha ultima actualización: 2020-05-05