Información medioambiental y urbanística

Informació mediambiental i urbanística Informació mediambiental i urbanística

 1. Textos normatius aplicables en matèria de medi ambient

  En el següent enllaç pot trobar els textos normatius en matèria de medi ambient enllaç


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 2. Polítiques, programes i plans municipals relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment d'aquests

  No existeixen aquesta informació actualment


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 3. Dades relatives a la qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà, incloent la qualitat de l'aire i de l'aigua, informació sobre nivells pol·línics i contaminació acústica


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 4. Estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 5. Text complet i la planimetria dels instruments de planejament urbanístic i les seues modificacions, així com els convenis urbanístics

  Plano


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 6. Publicar informació i estadístiques de consum per a comprovar l'eficiència dels subministraments bàsics com la llum, el gas o l'aigua

  Está información está en proceso de elaboración


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 7. Declaracions responsables d'establiments públics