Links Govern Obert

Govern Obert

El Govern Obert té com a objectiu que els ciutadans col·laboren en la creació i la millora dels serveis públics i en l'enrobustiment de la transparència i la rendició de comptes. El concepte de Govern Obert se sustenta en tres pilars bàsics: la Transparència, la Col·laboració i la Participació

Aquests principis de Transparència, Participació i Col·laboració es posen de manifest en diferents actuacions dutes a terme des de l'Ajuntament d'Onda