El portal de transparència - Portal de transparència

Aplicacions anidades

Salutació alcalde

Salutació alcaldessa

L'Ajuntament d'Onda, com a administració més pròxima a la ciutadania, ha de ser un vertader Govern Obert als veïns i veïnes, i situar la transparència real en l'eix de la seua actuació, aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

 Amb aquest Portal de Transparència Municipal la corporació municipal vol posar-se al dia en els requeriments que ens marca la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 Volem renovar el nostre compromís en l'obertura de la institució perquè es conega més i millor la gestió diària i perquè entre tots i totes fem un millor govern a la nostra ciutat. Sens dubte aquest Portal és un punt de trobada i de difusió que mostra una nova manera d'entendre el dret de la ciutadania a accedir a la informació pública.

Benvingut/da!!

Indicadores ITA HOME

Índex de Transparència dels Ajuntaments  (ITA)

L'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) constitueix una eina per a mesurar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols davant els ciutadans i la societat. En aquesta sisena edició del ITA (2017) s'avalua la transparència dels 110 majors ajuntaments d'Espanya, i això a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors.

Les sis àrees de transparència que s'avaluen en el ITA són les següents:

  1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
  2. Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
  3. Transparència economicofinancera
  4. Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
  5. Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
  6. Dret d'accés a la informació.

Amb l'aplicació d'aquest conjunt de 80 indicadors, cada ajuntament obté una puntuació individual, de manera que sorgeix un rànquing o classificació.

Anar als indicadors

Links Govern Obert

Govern Obert

El Govern Obert té com a objectiu que els ciutadans col·laboren en la creació i la millora dels serveis públics i en l'enrobustiment de la transparència i la rendició de comptes. El concepte de Govern Obert se sustenta en tres pilars bàsics: la Transparència, la Col·laboració i la Participació

Aquests principis de Transparència, Participació i Col·laboració es posen de manifest en diferents actuacions dutes a terme des de l'Ajuntament d'Onda

InfoParticipa

Mapa InfoParticipa

El Mapa InfoParticipa es un producto del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultado de haber desarrollado y validado en 2012 el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local en Cataluña.

A partir de 2013, se amplia el equipo del LPCCP de la UAB con investigadoras e investigadores y colaboradores de 8 universidades más. Esto permite evaluar los municipios de otras 5 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este avance ha sido posible gracias a la financiación del MINECO 2013-2015 (CSO2012-34687) liderado por la UAB: Comunicación y periodismo para la participación ciudadana en el seguimiento y la evaluación de la gestión de los gobiernos locales.

En 2014, un nuevo proyecto I+D+I 2014-2016 (CSO2013-46997-R) Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y participación en los gobiernos locales, liderado por la Universidad de Castilla la Mancha permite incorporar evaluaciones del resto de comunidades autónomas de España

Y en 2016 gracias a un nuevo I+D+I 2016-2018 CSO2015-64568-R Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas, también liderado por la UAB permite continuar con las evaluaciones avanzar en propuestas de contenidos

Puedes acceder a los indicadores desde aqui