Informació sobre càrrecs electes i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

Informació sobre càrrecs electes i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats Informació sobre càrrecs electes i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

 1. Indemnitzacions percebudes, si és el cas, per abandó del càrrec

  No se ha percibido ninguna indemnización por ocasión de abandono del cargo


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 2. Resolucions que autoritzen l'exercici d'activitat privada amb motiu del cessament

  No existe ninguna autorización


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 3. Identificació dels membres corporatius, les seues dades biogràfiques, perfil, trajectòria professional i adreces de correu electrònic corporatives

  En el siguiente enlace puede acceder al la información enlace


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 4. Registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats, així com les resolucions referents a la compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs electes municipals

  No hay ninguna causa ni resolución


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 5. Composició i règim de funcionament dels òrgans de participació ciutadana

  En el siguiente enlace está disponible la información relativa a este apartado +info


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 6. Quantia anual de les despeses protocol·làries, dietes i despeses de viatge generades per les persones amb càrrecs electes, indicant el perceptor i el motiu dels mateixos previ judici de ponderació i dissociació de dades, i les de qualssevol altres empleats municipals, indicant únicament en aquest cas el motiu

  La información está en proceso de elaboración


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01